Specjalizacja

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie :

 • prawa karnego
 • karnego wykonawczego
 • karno-gospodarczego

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw karnych na etapie :

 • mediacji
 • postępowania przygotowawczego (prokuratorskiego)
 • sądowego
 • wykonawczego

W zakresie swojej działalności kancelaria udziela porad prawnych oraz sporządza m.in. :

 • zażalenie na postanowienie o zastosowaniu oraz o przedłużeniu tymczasowego aresztowania
 • zażalenie na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie
 • wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania
 • wniosek o zmianę tymczasowego aresztowania na poręcznie lub dozór
 • wniosek o warunkowe umorzenie postępowania
 • wniosek o wznowienie postępowania
 • wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego
 • wniosek o odroczenie wykonania kary
 • wniosek o przerwę w karze
 • wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • wniosek o zwolnienie kwoty poręczenia,
 • wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwe niesłuszne aresztowanie lub zatrzymanie
 • apelacje
 • kasacje
 • prywatny akt oskarżenia
 • zawiadomienieo podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • zażalenie na umorzenie postępowania
 • opinie prawne

Przyjmowanie Klientów po uprzednim uzgodnieniu terminu poprzez formularz kontaktowy albo telefonicznie.