O mnie

Prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką od 2011 roku.

Specjalizuję się w sprawach karnych, karno-gospodarczych.

Dla mnie każda sprawa, bez względu na grożącą karę, jest równie ważna.

Uważam, że nie ma sytuacji beznadziejnych, w każdej sprawie należy walczyć do końca.

Mam bardzo duże doświadczenie zawodowe i wiele spraw zakończonych wyrokiem uniewinniającym czy też umorzeniem, jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego.

Działam również w zakresie prawa wykonawczego, gdzie niejednokrotnie udaje mi się odroczyć czy też zawiesić kary pozbawienia wolności.

Z mojego doświadczenia wynika, że im szybciej wstępuję jako obrońca do sprawy, tym większa jest szansa na osiągnięcie zadowalającego rozstrzygnięcia dla Klienta. Niejednokrotnie pierwsze zeznania na policji i czynności tam wykonane bez obrońcy, determinują w dużym stopniu późniejszy wynik sprawy.

Jestem adwokatem, który uważa, że prawie każdy świadek może być „dobrym świadkiem” dla podejrzanego czy też oskarżonego, nawet jeśli jest świadkiem strony przeciwnej, jeśli będzie w odpowiedni sposób przesłuchany w obecności obrońcy, który w umiejętny sposób zada odpowiednie pytania i odpowiednio zareaguje w sytuacjach niekorzystnych dla Klienta. Dlatego w sprawach moich Klientów kładę nacisk na każdą czynność, w tym przede wszystkim  na czynności przesłuchania świadków,  w których każdorazowo uczestniczę już na etapie postępowania przygotowawczego.